HOME >  For all members >  សារពីសូរិយាទៅសមាជិកទាំងអស់អំពីការប្រជុំរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នាំ២០១៥
message-from-ceo

សារពីសូរិយាទៅសមាជិកទាំងអស់អំពីការប្រជុំរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នាំ២០១៥

For all members

អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសំរាប់ការធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន​ Mangetsu ជារាងរាល់ថ្ងៃ ​.
នៅពេលនេះ, ខ្ញុំកំពុងគិត នៃកាប្រជុំរបស់ក្រុមហ៊ុសំរាប់ឆ្នាំ2015 ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា.
ដូចឆ្នេះខ្ញនចង់អោយអ្នកជ្រើសរើសអ្នកតំណាង២នាក់​ដោយខ្លួនឯង.
ប្រធានបទនៃការប្រជុំនៅខាងក្រោ​ម​ ៖
a- ការបង្កើត​ Calendar របស់ក្រុមហ៊ុនសំរាប់ឆ្នាំ២០១៦
b- កែសំរួលច្បាប់ការងារបុគ្គលិក និងបញ្ញតិរបស់ប្រាក់បៀវត្តន៏
c- ការរៀបចំផែនការប្រព័ន្ធប្រាក់លើកទឹកចិត្តសំរាប់សមាជិកក្រុមដែលបានធ្វើការបានល្អ

ដំបូងបង្អស់ ខ្ញុំនឹងអោយអ្នកដឹងអំពីហេតុផលថាហេតុអ្វី​ខ្ញុំចង់ប្រជុំជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា.
ក្រុមហ៊ុន​ Mangetsu នេះ​បានចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ងៃទី២០/១០/២០១៤​ ជាមួយពិដោរ.
ការជ្រើសរើស​ Office , ការសំអាតកន្លែងធ្វើការតាំងពីជាន់ផ្ទាល់ដីរហូតដល់ជាន់ទី២.
ទិញរបស់របរផ្សេងៗដាក់កន្លែងធ្វើការ​ ទិញកុំព្យូទ័រ តុ និង កៅអី ភ្ជាប់ អ៊ីនធឺណេត.
បង្កើតច្បាប់ការងាររបស់បុគ្គលិក និង Calendar 2015 ជាមួយពិដោរ.
ជាការពិត, យើងពិភាក្សា​​ និងសំរេចចិត្តទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការសំរេចចិត្តទាំងនេះជាចំបងតាមគំនិត​ របស់សូរិយា.
វាមានន័យថាច្បាប់ទាំងអស់នេះបង្កើតឡើងដោយសូរិយា​ គ្មាននរណាដឹងអំពីវប្បធម៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនទេ​និងច្បាប់ទាំងនេះមានទស្សនៈវិស័យរបស់ជនជាតិជប៉ុន. ប្រព័ន្ធជុំនួញរបស់ជប៉ុន.
ឥឡូវនេះអ្នកធ្វើការជារាងរាល់ថ្ងៃជាមួយច្បាប់ទាំងនេះ ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តជាមួយនិង​ច្បាប់ការងារនេះទេ.
ជាការពិត ខ្ញុំមិនបានមិនពេញចិត្តអំពីការបញ្ចប់ការងារទាំងស្រុងរបស់អ្នក.
ជាពិសេសខ្ញុំបារម្មណ៍អំពីអនាគតរបស់អ្នក ពិព្រោះខ្ញុំមិនបានឃើញអ្នកព្យាយាមរៀន និងទទួលបានជំនាញសំរាប់ថ្ងៃអនាគត.
អ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនមានអាយុដូចខ្ញុំ. បងឈុនឡាយផងដែរមានអាយុ៣៦ឆ្នាំ.
វាគឺជាអាយុដែលយើងគួរតែរៀននូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើមលបីទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើន និងរិ់កលូតលាស់ដោយខ្លួនឯង.
ល្បឿននៃការរីកចំរើននៅប្រទេសកម្ពុជាពិតជាមានល្បឿនលឿនណាស់.​ ប៉ុន្តែអំពីអ្នកវិញ ?
ខ្ញុំដឹងអ្នកចង់និយាយ “ ពីព្រោះយើងត្រូវការធ្វើការ ដូចឆ្នេះយើងមិនមានពេលសំរាប់រៀនទេ​ “
ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែនិយាយអំពីហេតុផលហេតុអ្វីអ្នកមិនអាចធ្វើដូចឆ្នេះ និងអ្នកមិនផ្លាស់ផ្តូរគំនិត.
៥ឆ្នាំទៅមុខ​ ១០ឆ្នាំ ទៅមុខអ្នកនិងដូចពេលឥឡូវនេះ.
វាស្រេចទៅលើអ្នកទេថាអាចផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នករឺអត់.
ជឿជាក់អ្វីដែលបានប្រាប់ ខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនចង់ប្រាប់អ្នក.
ប៉ុន្តែខ្ញុំសូរិយាខ្ចិលរៀនភាសាខ្មែរ ខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នក​ដោយផ្ទាល់.
ដូចឆ្នេះការប្រជុំនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកបន្ថែមបន្តិចបន្តួច.
និងខ្ញុំចង់យកច្ប្ាប់កាងារថ្មីជជែកគ្នាជាមួយអ្នកនិងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីដែលអ្នកគិតនិងអារម្មណ៍របស់អ្នក.
ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំជជែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា (​១១ សមាជិកក្រុម ) យើងមិនអាចសំរេចអ្វីទាំងអស់.
ខ្ញុំដឹងថារាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានតម្រូវការខុសគ្នា, បារម្មណ៍បញ្ហា , រឿងអ្នកចង់ធ្វើនិងមិនចង់ធ្វើ.
យើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ស្តាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេ.
ដូចឆ្នេះការប្រជុំនេះ ខ្ញុំចង់អោយអ្នកជ្រើសរើសតំណាង២នាក់ ហើយ​ ពិដោរនិងសូរិយា នឹងអ្នកតំណាងពីអ្នកនិងពិភាក្សាជាមួយគ្នា.

លក្ខ័ណ :

មិនកំណត់អាយុ. ក្មេងរឺចាស់គ្មានបញ្ហា.
អ្នកតំណាង​ ត្រូវការគិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍សមាជិកក្រុមទាំងអស់និងក្រុមហ៊ុន , ប្រាក់ចំនេញមិនសំរាប់តែផ្ទាល់ខ្លួន
ការប្រជុំជាចំបងចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីម៉ោង១៧​ PM
ថ្ងៃខែការប្រជុំនិងប្រធានបទនិងប្រកាសដោយពិដោរ ២សប្តាហ៍មុនពេលប្រជុំ.
ខ្ញុំកំពុងគិតនិងផ្តល់អោយអ្នកតំណាងជំនួយការគ្រប់គ្រងសំរាប់គាំទ្រការងាររបស់ពិដោរ.
ដូចឆ្នេះសមាជិកក្រុមរូបណាដែលអាចធ្វើការសំរាប់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់១ឆ្នាំបន្ថែមទៀត.
ដោយផ្អែកទៅលើលក្ខ័ណទាំងនេះ, សូមជ្រើសរើសអ្នកតំណាង២នាក់ដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ពិថ្ងៃទី៣១/០៨/២០១៥.
ដូចដែលអ្នកបានជ្រើសរើសអ្នកតំណាង២នាក់, សូម​សរសេរឈ្មោះរបស់អ្នកនៅលើសន្លឹកខាងក្រោម.