Calendar

គំរោង Calendar របស់ក្រុមហ៊ុនសំរាប់ឆ្នាំ​ ២០១៦

For all members

a. ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និង​ ថ្ងៃបុណ្យជាតិ ជាថ្ងៃឈប់សំរាកទូរទៅ. ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើការលើសពី២១ថ្ងៃក្នុងមួយខែ(​​ ក្រោម២០ថ្ងៃមិនអាចទទួលយកបានទេ​ ) ប្រសិនបើដូចឆ្នេះ… ថ្ងៃសៅរ៍ខ្លះត្រូវប្តូរមកធ្វើការ. b.ក្នុងឆ្នាំ២០១៥, យើងមានពេលខ្លះបានផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃធ្វើការ និង ថ្ងៃឈប់សំរាក​ ដោយការស្នើរសុំរបស់សមាជិកក្នុងក្រុម, យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ សមាជិកក្នុងក្រុម​បង្កើត Calendar ដោយខ្លួនឯង , ដូចឆ្នេះយើងនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើសមាជិកក្រុមស្នើរសុំ . ប៉ុន្តែ, ដោយទាក់ទង ទៅនឹងហេតុផលរបស់ភ្ញៀវនិងក្រុមហ៊ុន.​ វាអាចនិងផ្លាស់ប្តូរ. c. ចាប់យកនៅក្នុង Calendar ជាមួយនិង២ទំរង់ជាមួយនិងការប្រើប្រាស់សន្លឹកឯកសារខាងក្រោម. 1. Calendar បោះពុម្ភ ទី១ 2.​ Calendar បោះពុម្ភ​​ ទី២ ( សំរាប់ មូលដ្ឋានកាលបរិច្ឆេត​ ) ឯកសារនិមួយៗគួរតែមានឈ្មោះជា “2016MangetsuCalendar1”, “2016MangetsuCalendarDatabase” ដំណើរការ ដំបូងបង្អោះ ពិដោរ និង អ្នកដំណាងពិភាក្សាដោយខ្លួនឯង និងនាំវាទៅអោយ សូរិយា នៅថ្ងៃទី […]

Employee-awareness-survey

ការស្ទង់មតិរបស់បុគ្គលិក

For all members

ការស្ទង់មតិរបស់បុគ្គលិកនេះសារៈសំខាន់ជួយអោយសូរិយាបានយល់ដឹងនៅអ្វីដែលអ្នកកំពុងគិត និងអារម្មណ៍របស់អ្នក ហើយវានឹងអាចប្រើប្រាស់សំរាប់ការបង្កើត នៅប្រព័ន្ធ និង​ ច្បាប់ការងារថ្មី.   សូមជួយសរសេរនៅ​ ១០បញ្ហា ដែលអ្នកគិតថា ក្រុមហ៊ុន​រឺសូរិយា ត្រូវការផ្លាស់ប្តូរ. ហើយសំរាប់ការដោះស្រាយបញ្ហា, សូមសរសេរពីគំនិតរបស់អ្នក តើអ្នកយល់ព្រមជាមួយពួកគាត់របៀបណា​ ? ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ? បញ្ជូនមកនៅថ្ងៃទី 05/09/2015​ សូមប្រគល់ទៅអោយពិដោរ. ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រគល់អោយមុនថ្ងៃកំណត់. គំនិតរបស់អ្នកនិងមិនអាចនាំយកទៅអោយសូរិយាស្តាប់នោះទេ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 បន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិនេះ. សូរិយានិងប្រាប់អ្នកអំពីបញ្ហារបស់អ្នក. ហើយយើងនិងចូលរួមប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាង. ហើយសូមមេត្តាសរសេរនៅភាពខ្លាំងនិងជុំណាញរបស់អ្នក​ ៥ចំនុចដែលសមាជិកក្រុមទាំងអស់ និងសូរិយាមិនមាន. នេះគឺជាប្រយោជន៍ក្នុងការគិតនៃតម្លៃរបស់អ្នកសំរាប់ក្រុមហ៊ុន.សូរិយា និង​សង្គម. 1 2 3 4 5 អគុណអ្នកសំរាប់ការពីអារម្មណ៍ពិតរបស់អ្នក. ខ្ញុំនិងព្យាយាមប្រើប្រាស់គំនិតរបស់អ្នកសំរាប់ធ្វើអោយអ្នកនិងក្រុមហ៊ុនមានភាពរីករាយ. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អោយអ្នកដឹងដែលខ្ញុំមិនអាចស្តាប់នៅគំនិតអ្នកទាំងអស់ពីព្រោះខ្ញុំត្រូវការតិល្យភាពប្រាក់ចំនេញអំពីអ្នក​ សមាជិកក្រុមដ៏ទៃទៀត, ក្រុមហ៊ុននិងភ្ញៀវ. សូមសរសេរឈ្មោះនិងហត្ថលេខានៅតរង់នេះ.

message-from-ceo

សារពីសូរិយាទៅសមាជិកទាំងអស់អំពីការប្រជុំរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នាំ២០១៥

For all members

អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសំរាប់ការធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន​ Mangetsu ជារាងរាល់ថ្ងៃ ​. នៅពេលនេះ, ខ្ញុំកំពុងគិត នៃកាប្រជុំរបស់ក្រុមហ៊ុសំរាប់ឆ្នាំ2015 ជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា. ដូចឆ្នេះខ្ញនចង់អោយអ្នកជ្រើសរើសអ្នកតំណាង២នាក់​ដោយខ្លួនឯង. ប្រធានបទនៃការប្រជុំនៅខាងក្រោ​ម​ ៖ a- ការបង្កើត​ Calendar របស់ក្រុមហ៊ុនសំរាប់ឆ្នាំ២០១៦ b- កែសំរួលច្បាប់ការងារបុគ្គលិក និងបញ្ញតិរបស់ប្រាក់បៀវត្តន៏ c- ការរៀបចំផែនការប្រព័ន្ធប្រាក់លើកទឹកចិត្តសំរាប់សមាជិកក្រុមដែលបានធ្វើការបានល្អ ដំបូងបង្អស់ ខ្ញុំនឹងអោយអ្នកដឹងអំពីហេតុផលថាហេតុអ្វី​ខ្ញុំចង់ប្រជុំជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា. ក្រុមហ៊ុន​ Mangetsu នេះ​បានចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ងៃទី២០/១០/២០១៤​ ជាមួយពិដោរ. ការជ្រើសរើស​ Office , ការសំអាតកន្លែងធ្វើការតាំងពីជាន់ផ្ទាល់ដីរហូតដល់ជាន់ទី២. ទិញរបស់របរផ្សេងៗដាក់កន្លែងធ្វើការ​ ទិញកុំព្យូទ័រ តុ និង កៅអី ភ្ជាប់ អ៊ីនធឺណេត. បង្កើតច្បាប់ការងាររបស់បុគ្គលិក និង Calendar 2015 ជាមួយពិដោរ. ជាការពិត, យើងពិភាក្សា​​ និងសំរេចចិត្តទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការសំរេចចិត្តទាំងនេះជាចំបងតាមគំនិត​ របស់សូរិយា. វាមានន័យថាច្បាប់ទាំងអស់នេះបង្កើតឡើងដោយសូរិយា​ គ្មាននរណាដឹងអំពីវប្បធម៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនទេ​និងច្បាប់ទាំងនេះមានទស្សនៈវិស័យរបស់ជនជាតិជប៉ុន. ប្រព័ន្ធជុំនួញរបស់ជប៉ុន. ឥឡូវនេះអ្នកធ្វើការជារាងរាល់ថ្ងៃជាមួយច្បាប់ទាំងនេះ ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តជាមួយនិង​ច្បាប់ការងារនេះទេ. ជាការពិត ខ្ញុំមិនបានមិនពេញចិត្តអំពីការបញ្ចប់ការងារទាំងស្រុងរបស់អ្នក. ជាពិសេសខ្ញុំបារម្មណ៍អំពីអនាគតរបស់អ្នក ពិព្រោះខ្ញុំមិនបានឃើញអ្នកព្យាយាមរៀន […]